Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en MEELM. dit KELDER en KEUKEN. 985

snagnefia of kryt genezen ; zoude ook dit zuur opgcflorpt en door dezen weg geloosd worden?

Onze hedendaagfche vrouwen zouden intusfchen niet gaarne de magnefia ontberen, die thans een algemeen huismiddel geworden is; en waarlyk is deze ook zeer vermogend, en daarom zo nuttig, dewyl zy uitnemend zagt is, en te gelyk met het zuur der maag een uitftekend laxerend middel •uitmaakt.

Weinige droppen van het vogt van potasch, in ©nze Apotheeken verkeerdelyk Olemn Tartari per Aeliquium genoemd, breken kragtig het zuur; dan .men is niet te onregc bevreesd voor de nadelige •uicwerkfels van dit middel te veel of te lang gebruikt: het neemt de flym der ingewanden weg, prikkelt de reeds verzwakte vezelen der maag-, en verzwakt dezelve meer en meer, en is dus min.der gefchikc voor die geftellen, waarin het zuur gewoonlyk valt. Hierom word de potasch meest alleen gebezigd om de werking der kalk-aarden te helpen.

Zeep is, zo als wy gezien hebben, een vermenging van loogzout met olie ; het zuur meerder verwancfchap hebbende met het loogzout dan met de olie , verenigt zig hier mede gemaklyk, terwyl het zelve de maag weinig "aandoet, die met de olieagtige deelen der maag overtogen word. Hierom is de zeep een zeer gefchikc middel by kinderen, het welk gemaklyk en seker hec ;zuur Rrr 3 weg.

Sluiten