Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 989

rige ftoffen , welke dieper in den darmbuis ge? plaatse zyn, naar beneden door zagte buikzuiverende middelen kan afvoeren. , Van deze quafi-bilis verfchilt het rancidüm, de yetagtige fcherpte , welke door het gebruik van te veel vette dingen veroorzaakt word. Onze natuur fchynt wel een matige hoeveelheid olieagtige deelen tot hare voeding nodig te hebben, dan de wyze, waarop onze fpyzen met vee worden toebereid , kan niec dan de fchadelykfte uitwerkfelen op ons lighaam te weeg brengen. Het vet, de olie, room, en boter, zyn op zig zelve zagt, en vermengen zig gemaklyk met onze vogten; dan het vuur neemt de natuurlyke zagtheid weg, en maakt die onverteerbaar en fcherp. Hieruit word dan in onze maag, het rancidum of acrimonia rancida geboren , Jwelke zig door de zogenaamde fode openbaart. Men gevoelt een knagende pyn aan den mond der maag, een droogheid en branding der keel, en een opgeving van winden, waardoor de benaauwd- en mislykheid voor een ogenblik verligt word; dan zelden bedaren deze toevallen, voor en al eer de maag zig van dezen vyand ontdaan heefc. In de ingewanden veroorzaakt het niet zelden een hardlyvigheid, dog veel meer een llerke buikloop, krimping en buikpyn (q). Door

de

Zie de fchoone Verhandeling van myn Vriend den Heer w. x. jansen de Pinguedine. L. B. 1784.

Rrr 5

Sluiten