Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 995

het beste de oranje-appelen: de grote c 0 0 k gebruikte het verdikte fap dezer vrugten met het beste gevolg, en heden word dit nog op de Engelfche fchepen met voordeel gebruikt. Dr. mao bride (u) is de eerfte, die het moutwater, als een voortreflyk middel, tegpn deze ziekte heefc aangeprezen. Alle andere antifeptica, zelf de delfzuren, doen hier weinig af, wyl ze de oorzaak der ziekte niet kunnen uitroeijen. In zogenaamde rocof kwaadaanige koortfen is het bederf der vogten,of een gevolg, of gepaard met een grote zwakheid der vaste deelen, men kan dus het een niet ronder het andere genezen, en de werking der vèrfterkende onderfteunt die der rottingwerende middelen. In ware rotkoortfen is , zelf' van den beginne der ziekte aan, een grote zwakheid, een buitengewoon verval van levensgeesten, het welk veel groter is dan men uit de kragt der koorts zoude kunnen afleiden : meestal befpeuren wy te gelykertyd een grote walging en vuile tong, welke een bedorvene ftoffe in de maag en ingewanden aanduiden; Een herhaald gebruik van braakmiddelen, in de eerfte dagen aanhoudend toegediend, waarop men 's avonds een opiaat liet gebruiken, heb ik meermalen met zulk een uitftekend gevolg zien buigen , dat de ziekte by tyds wierd voorgekomen. Dan wanneer desniettegenftaande de ziekte

voort-

00 Appendix van zyn Theorie £? Prdctice of'Medeci;:?.

Sluiten