Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

y92 E. J. T. a THUESSINK, GENEES-

genomen , zonder zig veel te bekommeren , om de werking fcheikundig te kunnen verklaren: des niet te min wil ik geenzints alle de proeven omtrent dit ftuk genomen veragten , men zy flegts behoedzaam en voorzigtig, om daaruit niet te veel te befluiten. De zuuren worden by alle Schryvers voor de beste en ukmuntendfte antijeptica gehouden, en daarom altoos in de eerfte plaats genoemd.

Vaste lugt (Aër fixus. Acidum aerium.) n onlangs als een antifepticum hoog geroemd, dan dewyl in het Xde Deel hiervan breedvoerig is gefproken, zal ik alleen aanmerken, dat wy dit middel niet alleen gemaklyk verkrygen door kryt in azyn , of eenig ander zuur op te losfen, en de lugt in een blaas te vergaderen, maar dat wy dezelve ook in ons gewoon bottelbier overvloedig hebben: mogelyk gebruiken wy dezen verfrisfenden drank veel te weinig in onze ziekten. De grote sydenham ftelde intusfchen een groot vertrouwen op dezen drank, en liet daarom in koortfen en hevige ziekten zyne lyders daarvan veel drinken. Het heeft niet alleen een grote hoeveelheid vaste lugt, maar ook een ontwikkeld zuur by zig, het welk de rottende neiging der vogcen tegengaat, de vaten toe werking aanzet, en de affcheidingen bevordert. Alle zuure vrugten gaan de neiging tot rotting vermogend tegen, bevorderen de affcheiding van zweet en water, en verbe-

te-

Sluiten