Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioo4 E. j. T. a THUESSINK, GENEES-

door beweging ; het is ondeelbaar en verfpreid door het gantfche lighaam en in ieder deel van hetzelve; het hangt niet alleen af van de herfenen of zenuwen, dewyl de zenuw afgefneden zynde, de toetrekking een tyd lang overblyfc. Intusfchen fchynt het dat de zenuwen de werktuigen zyn , welke de natuur bezigt, om dit beginfel tot haare einden te doen dienen; het zyn de werktuigen van gevoel en beweging, deze weggenomen zynde, 4ioud het gevoel en beweging dra op.

In de werking der zenuwen kunnen wy twee verfchillende aandoeningen onderfcheiden, namelyk die gene, welke de werking der zenuwen op de deelen zelf vertoont, of de zamentrekking , en die, welke aan de herfenen en daarna aan de ziel word medegedeeld , welke wy eigentlyk gevoel noemen. Wanneer de levende fpiervezelen of te fterk geprikkeld worden , of al te gevoelig zyn voor de gewone prikkeling, ontftaat 'er een tegennatuurlyke zamentrekking derzei ven, die wy kramp of fpasmus noemen. Wanneer de fpiervezelen zodanig fterk door uit- of inwendige prikkeling worden aangedaan, dat daardoor een onaangenaam gevoel aan de herfenen en daarna aan de ziel word medegedeeld, word deze gewaarwording pyn genoemd.

Pyn kan van twee algemeene oorzaken afhan-» gen: vooreerst, wanneer het lighaam door uitwendige oorsaken pynlyk word aangedaan; ten

twee-

Sluiten