Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER, en KEUKEN. 1007

het zaadhuis affnyd , en de aflopende riielk opdroogt ; dit verfchafc de beste en kragtigfte opium. Wanneer men op de Oosierfche wyze verfcheide kerfjes in de maankoppen fnyd en het uitlopende fap laac drogen , vervolgens affchrapc en verzamelt, verkrygt men een goede opium, dog minder zuiver dan de eerfte. Dr. alston heeft, omtrent dit ftuk lezenswaardige proeven medegedeeld (V), welke genoegzaam bewyzen, dat het lnlandsch heuifap niet voor de Oosterfche opium behoeft te wyken. Dj. alston heefc door fcheikundige proeven getoont, dac de opium , welke door infnyding verkregen word , van het ukgeperfte fap der plant verfchilt, en dat men dus niec het extract of afkookfel der plant hier voor in plaats kan ftellen. Dan de Heer aiinot heefc het nut van dit afkookfel en deszelfs uitgewaasfemd fap zoeken aan te tonen, en fchryft aan hetzclvo meer kragts toe, dan aan de opium zelve, byaldien men het in een dubbele gift toedient, wanneer het geen duizeligheid of ylhoofdigheid zouJt veroorzaken. Mogelyk ontbreekt in dit extract het fcherpe beginfel, hetwelk in de opium met he; pynftillende gepaard gaat, en mogelyk zoude men dit daarom ook veiliger in ontftekingziekcen kunnen toedienen. Omtrent het geneeskundig gebruik der opium zal ik hier weinig by voegen, dewyl ik

in

(y) Med. Esfays of Edinb. Vol. F. p. 1.

Sluiten