Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en IIEELM. uit KELDER en KEUKEN. 1009

lyke zenuwziekten van een krampagtigen aart, als ftuiptrekkingen , opftygingen, tetanus, is 'er geen middel, 't welk by de opium kan vergeleken worden. In hardnekkige brakingen , buiklopen, vloeden , boorten , rodenloop, is onder zekere bepalingen het opium een heilzaam middel. In zware verwondingen , na het afzetten der ledematen , in pynlyke zweeren , bedaart de opium niet alleen de pyn, maar bevordert ook een goede etterwording. In verfchillende toevallen der venusziekte , heb ik elders het nut der opium aangetoond. Dan in alle ontftekingziekten is de opium nadelig, ten minden wanneer de ontfteking inhaare volle kragt is; dan wanneer 'er reeds een fuppuratie plaats heeft, en de natuur een fcheiding der ziekte heefc te weeg gebragt, bevordert de opium de etterwording : hierom oordelen zommigen de opium gevaarlyk in kinderziekte voor den zesden dag der ziekte.

Omtrent het verfchilftuk, of de opium een prikkelend dan eigentlyk neerzettend middel is, moet ik nog aanmerken, dac de opium een fcherp beginfel in zig heefc, het welk met het pynftillend verenigd is, dac die fcherp beginfel de vacen fchynt te prikkelen, terwyl aan den anderen kanc de vis anodyna op de zenuwen meer byzonder fchync te werken. Behalven de opium geeft de klasfe van planten, waartoe de papaver fomniferum behoord, en die l i n n & u s Raoeadea genoemd heefc, verfche!-

Sluiten