Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bn HEELM. uit KELDER en KEUKEN, ion

flapr, een oneindig groter deel hier aan heeft; dat het gebruik der thé na den eten de fpysvercering hindert, door het al te fterk verdunnen van het maagfap, waardoor het ongefchikt word om het voedfel behoorlyk te fmeken, waarby ook zeker de kragt der thé zelve, om de fpiervezelen der maag ongevoelig te maken, iets kan toebrengen. Dat intusfchen de ché een pynftillende kragt hezic, heb ik meermalen ondervonden, dewyl niet zelden de onlydelykfte zenuw - hoofdpynen door het gebruik van fterk getrokkene thé bedaard worden. De Chinezen gebruiken ook het extract der thé met water gemengd , als een krampftillend middel in koorcfen. Vooral fchynt de thé by haare verdovende kragt een zagt openend zweet- en pisdryvend vermogen te bezitten , en is dus in die gevallen nuttig, waarin zagte openende en pisdryvende middelen aangewezen worden. Verre dus van in alle omftandigheden het gebruik der thé af te raden, denk ik, dat in volbloedige fterke lighamen, vooral in een land, waar de uitwaasfeming door de verandering van weder ligt belet word, een matig gebruik van thé de poren dep huid open houd, en de fcherpe ftoffen, die gedurig in ons lighaam opgehoopt worden,door haare openende kragt, gemaklyk ook langs den weg der nieren afvoert. Dan het gebruik der thé moet matig en gepast zyn; in zwakke tedere geftellen, vooral waarin een flegte fpysverteering plaats heeft,

Sluiten