Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

én HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 1013

TWEEDE AFDELING. Van krampagtige Ziekten.

In den ftaat van gezondheid worden de fpiervezelen alleen bewogen en zaamgetrokken door de kragt der wil, of door andere oorzaken, door de natuur gefchikt, om de verfchillende werkingen des lighaams uit te oefenen. Deze toetrekkingen worden door de wil beftuurd naar willekeur, of door andere omftandigheden, die deze natuurlyke oorzaken bepalen; de invloed der wil, en dezer oorzaaken niet daar zynde, houden ook deze bewegingen op. Maar, wanneer deze bewegingen der fpiervezelen zonder den invloed der wil, of juist tegen wil en dank, of in de andere werkingen des lighaams, door toevallige en tegennatuurJyke oorzaken gefchieden, is 'er een ziekte, die wy kramp noemen , aanwezig. Wanneer zonder tusfchenpozing deze toetrekking aanhoud, word dit eigentlyk kramp of fpasmus genoemd; doch wanneer deze toetrekking nu en dan ophoud, en wederom van tyd tot tyd begint , zonder mede. werking der wil, of der natuurlyke oorzaken, noemen wy dit ftuiptrekkingen of convulfies. Krampen ftuiptrekkingen verfchillen dus niet wezentlyk, maar alleen daarin, dat de kramp een aanhoudende convulfïe is. De oorzaken dezer ziekten zyn zo menigvuldig , dat wy ze hier niet alle kunnen

XIII. deel. Ttt op-

Sluiten