Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 1059

de ontfteking te verdryven. Eens zag hy door dit middel een phrenitis veroorzaken, en vermaant dus hiermede voorzigtig te zyn fj?>

Alle fterk riekende dingen, als de mofchus, campkery en diergelyke, hebben een fterker krampftillende kragt dan de faffraan , en dezen zoude men naauwlyks misfen kunnen in zwaardere zenuwtoevallen , gelyk ook de Liquor anodymis Hof* inanni, de Sp. C. C. volaiilis, en andere meer.

De bittere en fterk riekende planten, als de ca. mille, matricaria eö diergelyke, hebben ook een byzondere krampftillende kragt; dan hier voor zoude men in plaats kunnen ftellen de

Oranjebladen. (Folia Citri Auranüi. L.) Deze hebben zig veel roems verworven als antifpasmO' dica. De Haagfche Geneesheer We ster hof heeft dezelve het eerst in gebruik gebragt, en aan den Hoogleeraar de haen te Weenen gezonden om proeven te nemen , als een geheim, 't welk hy van een aanzienlyke familie gekregen had. De haen genas met deze poeders verfcheide zieken, hoewel hy met de oranjebladen te Weenen vergaderd niets konde uitvoeren. De Heer Profesfor velse genas hiermede een kind, 't welk verfchriklyke zenuwtoevallen had, en bediende zig ook hiervan met nut in de colica pictonum , om de pynen weg te nemen , te verzagten , en het

H'

O) Z*. c. p. 5£i.

Ttt 4

Sluiten