Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jen HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 1021

kende reuk hebben, gelyk de valeriana, atriplex foetida, enz. Wy hebben eenige planten, die wy daarvoor in plaats kunnen ftellen, waarvan wy een huishoudelyk gebruik maken, dog deze hebben alle die krampftillend vermogen in een veel mindenren graad.

Cpriander-zaad. (Coriandrum Sativum. L.) Dit kruid is zo overvloedig in het Zuiden van Europa, vooral in Vrankryk, dat het de tarwe als yerftikt; in Noord-Holland word het op de akkers verbouwd. Versch zynde heefc deze plant een Hinkende , bedwelmende reuk , welke door het drogen vergaat; en in een aangenamen fpeceryagtigen geur overgaat. De Ouden dagten reeds dat het coriander-zaad, of het fap der verfche plant, duizeling, flaperigheid en zelf onzinnigheid, als ook fchorheid der keel aanbragt. Seguier verhaalt , dac in de lauden, daar deze plant natuuriyk groeit, voor een fterke regenbui,de voorbygangers het hoofd draait. Het zaad word heden vooral in onze bieren gebruikt; zommigen hebben hetzelve ook in tusfchenpozende koortfen, in maagpynen en winden, en andere ziekten der ingewanden, aangeprezen. Uitwendig worden de zaden door dodoneus gezegd verwarmende en oplosfende te zyn, waarom hy dezelve tegens gezwellen en firophuleufe verhardingen aanpryst.

Wynruit. (Ruta graveolem. L.) Veilig zetten wy hier de wyrjruit ter neer, dewyl deze als een Ttt 5 ge-

Sluiten