Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioa8 E.J. T. a THUESSINE, GENEES-

err-veele langdurige ziekten , ontdaan. In deze geftellen ontmoeten wy hierom de meeste chloro* tica, melancholici en hypochondriaci.

Meermalen hangt deze languor vis vitalis allee** van de zenuwen af, wanneer deze niet gevoelig genoeg zyn, of te traag werken; gelyk wy dit in verlamming,zommige beroerten, duizeling, flaauwtén , hoofdpynen, ja zelf in zommige gevallen van ftuiptrekkingen, waarnemen. Zomtyds is 'er een werkeloosheid eh ongevoeligheid in het vaatgeftel, gewoonlyk uit andere oorzaken voortvloeijende, waardoor fchielyk flaauwten , hartkloppingen, ja zelf een geheele beletting des omloops van het bloed, en by wylen zware bloedvloeijingen oncftaan. Eindelyk zien wy, dat na een al te fterke prikkeling een grote ftaat van zwakheid geboren word, als in 't koud vuur, na hevige ontftekingen, koortfen, enz. In alle deze gevallen moet men dus prikkelende of aanzettende middelen bezigen , welke niet alleen de werking der fpiervezelen vermeerderen, en de beweging aanzetten, maar ook byzonder het zenuwgeftel prikkelen, en een behoorlyke verdeling der zenuwkragt bevorderen. Deze middelen prikkelen meestal een byzonder deel, en deze aandoening word aan het geheele geftel op eene voor ons onbegrypelyke wyze medegedeeld; zommige intusfchen fchynen op byzondere deelen meer byzonder hunne werking uit te ceffenen. Alhoewel zy even als de andere /limu-

lan-

Sluiten