Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. los»;

lantia eerst aan de maag en ingewanden worden medegedeeld.

In 't algemeen komen de prikkelende middelen in alle die gevallen te ftade, waarin een gebrek aan beweging of gevoel plaats heeft. Dog eerst en vooral oefenen zy haar vermogen uit op de maag en ingewanden , en zyn dus van dienst in die ziekten dezer deelen, waarin een flapheid en beweegloosheid, en daaruit voortvloeiende flegte fpysvertering plaats heeft. Maar wanneer deze inertia een algemeene flapheid, een tragen omloop van vogten , waterzugt, en bederf van vogten, heeft te weeg gebragt, moet men ze met andere geneesmiddelen paaren. — In koortfen , vooral waarin een grote neergeflagenheid en zinking van het levensbeginfel plaats heeft, gelyk in zenuwen rotkoortfen , zyn de flimulantia niet te ontberen. — Wanneer de levensgeesten door hevige ziekten, of zelf door al te fterke prikkelingen zyn verminderd , moet men dezelve door zagte opwekkende middelen langzaam en voorzigtig zoeken op te beuren. — In koud vuur, 't zy door een gebrek van levenskragc , 't zy door hevige ontfteking veroorzaakt , dient men den verderen voortgang door prikkelende middelen te fluiten.

Daar de levenskragt byzonder in de zenuwen fchynt te huisvesten, en dikwyls een gebrek aan dezelve van de zenuwen afhangt, blykt het dat de flimulantia, vooral in zenuwziekten, te ftade komen.

XIII. deel. * Vvv Eer

Sluiten