Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. .1031

der uitgeftorte ftof, door prikkelende middelen kan wegneemen. — In verlamming is het gebruik der prikkelende middelen aan minder uitzonderingen onderhevig; wanneer de verlamming niet door drukking of mechanifthe oorzaken te Weeg gebragt is, welker werking nog aanhoud, moet men aanftonds zo wel algemeene , als .op het verlamde deel byzonder werkende, prikkelende middelen aanwenden: de fterkfte ftimülantia, by voorbeeld de electricïteit, doen hier het grootfte nut. — In vallende ziekte vinden wy dikwyls , dat de antifpasmodica ftimülantia het meeste nut doen. — Wanneer wy in zwakke fletfche geftellen , flaauwten , zenuwtrekkingen en opftygingen ontmoeten , kunnen wy dezelve fpoedig door prikkelende middelen wegnemen.

De ftimülantia zyn alle zeer vermogende geneesmiddelen, en vorderen dus de kundige hand eens Geneesheer, om ze wel en op zyn tyd te bezigen. Men wagte zig wel vooral prikkelende dingen te geven, waar wy de pols gezonken en klein vinden, dewyl dit niet zelden uit ontfteking voortkoomt. Overal waar men een neiging tot ontfteking kan vooronderftellen, moet men deze geneesmiddelen vermyden, en in het algemeen dienc men in den beginne van alle hevige ziekten en koortfen met het gebruik dezer middelen voorzigtig te zyn. — In alle verftoppingen des onderbuiks zyn de aanzettende middelen nadelig, dewyl zy de Vvv 2 vefc

Sluiten