Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï032 E. J. T. a THUESSINK, GENEES-

verftopping vermeerderen, en vaster maken. Cur.» len merkt op , dat wanneer 'er een broosheid der fpiervezelen plaats heeft, gelyk in fcheurbuik, de prikkelende middelen fchade toebrengen ; dan ik zoude dit alleen bepalen tot de ftimülantia adftringentia, welke te gelyk de zo heilzame ontlastingen verhinderen.

Omtrent het gebruik der ftimülantia moeten wy nog aanmerken , dat zy op den duur genomen daarom te nadeliger zyn, dewyl zy de veerkragj der fpiervezelen wegnemen, zodat men genood* zaakt is dezelve gedurig te vermeerderen, wil men dezelfde uitwerkingen op het lighaam te weeg brengen , waardoor het lighaam voor de gewoone prikkeling ongevoelig en onbekwaam word tot deszelfs verfchillende einden: dat vooral daarom hei gebruik der ftimülantia nadelig is aan jonge lieden , dog dat zy in grotere hoeveelheid kunnen en ook behoren gegeven te worden aan bejaarde menfchen, in welken de fpiervezelen voor de gewoone prikkeling ongevoelig geworden zyn , en het lighaam niet meer bekwaam is tot vervulling zyner verfchillende behoeften.

'Er is geene klasfe van geneesmiddelen zo uitgebreid als deze; alle dingen, die een uitftekende reuk of fmaak hebben, zyn aan die geenen , die daaraan niet gewoon zyn, ftimülantia. Wat de byzondere middelen aangaat, moeten wy vooraf erinueren, dat 'er geene algemeene ftimülantia zyt*,

maar

Sluiten