Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«n HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 1033

snaar dat zy alle, fchoon het geheele geftel aandoende, meer of min op byzondere organen fchynen te werken. Wy moeten dus onder de algemeene irritanüa brengen , die geneesmiddelen, welke het geheele geftel fterker prikkelen dan enig byzonder deel, en deze zyn in de eerfte plaats de Speceryen, welke in onze huishouding gebezigd worden. Alle de overige kunnen wy zeer wel in de geneeskunde ontberen,

"Speceryen.

Het zuiverfte aroma, en tot het welk alle de .overige, als tot een ftandert of terminus comparadonis kunnen gebragt worden, vind men in de meeste of byna alle de planten , die ons Uit de natuurlyke orde der Jcitamina bekend zyn.

Gember. (Amomum Zingiber. L.) De gember, welke in onze keukens en op onze tafels als een fpecery dikwyls gebruikt word, behoort onder onze voortreflykfte prikkelende middelen de eerfte plaats te hebben. Boerhaave zegt daarvan, dac indien zy in de Indiën zo gemeen niet was, zy duurder dan goud zoude zyn ; zy heeft een prikkelende, bittere, fcherpè, fpeceryagtige fmaak, welke feherper en fterker word, naarmate men den wortel meer kaauwt ; zy blyft zeer lang in den mond hangen , en verfpreid langzaam haare opwekkende en prikkelende kragt door het geheele geftel. De Indifche,en vooral de Cfftneefche gemWv 3 ber

Sluiten