Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï©36 E. j. T. a THUESSLNK, GENEES-

sigd, wanneer deze warmere middelen niet fchadelyk zyn.

Alle de overige zoorten, als daar zyn de Lau? t\us casfia, welke veel met de kaneel verwisfeld word, en ook in kragten na genoeg overeenkomt, behalven dac zy zwakker is, Laurus [asfafras, Lau* rus camphora, waaruit de campher bereid word, Laurus Benzoin, zyn uitlandsch, en worden niet dan in de Apocheeken gebruikt; alleen fchiec 'er over een foorc, 't welk in de keuken gebezigd en bier als inlandsch overvloedig gebruikt word.

Gewoone Laurier. (Laurus Nobilis. L.) Qffchoon de laurierbladen als een aangename bittere, geurige fpecery by ons vleesch en visch, zo wel om de maag toe een gemaklyke vertering aan te zetten, als om de fmaak te verbeteren , dikwerf worden bygedaan, is derzelver gebruik in de geneeskunde thans ten onregte zeer fpaarzaam. De Ouden, en zelf reeds hH'pocrat es,maakten veel meer werk van dit middel; de reuk en fmaak geven zeker te kennen dat zy uitmuntende kragten bezitten : zy verfterken de maag en ingewanden, bevorderen de fpysvertering , nemen de krampen weg; hierom bezigde men ze oudtyds in buikwee, en heden nog worden de bladeren zomtyds in klysteeren toegediend , zy bevorderen ook de pis-affcheiding en de vloeijing der maandlTonden, De besfen der laurier worden nog heden in zommige zaoiengeltelde middelen in onze Apocheeken » * - ge-

Sluiten