Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. io$9

Deze geestryke tinctuur word door ru-t'ty,-zowel als de nagelen zelve', in de caries osfmm aangeprezen.

Het gellagt der Myrti hebben alle -een overvloedig niet onaangenaam aroma in zig. De enige fpecies die wy , dog meer de Engel fchen, in de keuken bezigen, is de

Jamaifche Peper. (Piper Jdmaicenfe.' Myrtus Pimenta. L.) Deze fpecery heefc een aangenamen geurigen reuk en fmaak, naby die der nagelen cn muscaatnoot komende ; zy is -in Engeland vooral in gebruik in de fpyzen, word daarom all J'pice genoemd , en is genoegzaam alleen als een aro* ma in de geneeskunde in gebruik. - Zy bezie daarom dezelve prikkelende, ver warmende,'op wekkende en vooral ook maagveriierkende -kragten der overige beste fpeceryen.

Onder óeirritantia behoren zeker ook genoemd te worden de planta piperita; alle prikkelen zy dë deelen , welke zy onmiddelyk raken, zeer fterk;' dog zo ze geen onderfcheiden fpeceryagcig beginfel by zig hebben, onderfcheiden van die principium piperitarum, kunnen zy, zonder de grootfte plaatslyke wanorder te veroorzaken, het geheele geftel niet aandoen. Wy zullen hierom alleen de volgende aanftippen.

Peper. (Piper. L.) Het gellagt-van de peper, het: welk by linn^eus veele foorcen bevat, heefc alleen drie fpecies , die of in onze keuken , en

een

Sluiten