Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io4o E. J. T. a THUESSINK, GENEES-

een welke in onze Apotheeken, gebruikt word. De gewoone witte en zwarte peper worden tot keukengebruik menigvuldiger, dan enige andere fpecery, gebruikt. De fmaak van beiden is heet, prikkelende en fcherp, zonder dat hiermede veel van een fpeceryagtige geur bykoomc. De kragt is ook niet in een wezentlyke olie gelegen, maar in een harstagtige zelfitandigheid, die niet vlugtig is. De peper is dus een prikkelend middel ,° 'c welk plaatslyk werkt , dog zyne kragt niet zeer verre over het geheele geftel verfpreid. De peper zoude diensvolgens beter onder de incidemia jubigentia , dan onder de aromata kunnen gebragt worden. De Ouden hebben reeds de peper gekend, en pryzen ze in alle ongemakken der maag, vooral wanneer by de indigestie zig flym voegt , en word dan gezegd een uitnemend flymbrekend middel te zyn. De peper is zeer geneigd, om in volbloedige en gevoelige lighaaraen ontfteking te veroorzaken, waarom men by jonge menfchen in het gebruiken daarvan voorzigtig dient te zyn. In bejaarde menfchen, die flymagtig zyn, is de peper een uitnemend maagmiddel. Unzer (d) verkiest de peper boven alle maag-elixirs, dog gebied de korrels geheel te nemen, wanneer de kragten der maag de medifche prikkelende kragt 'er uit trekken ; hy laat van zeven tot dertien korrels twee

uuren

(i) Artz. V. D. p. 255. feqq.

Sluiten