Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W* E- % £> A THUESSIMC, GENEES-

jkleine hoeveelheid tot bereiding der fpyzen gebruikt. In Jamaica en in de Indien bezige rnen ze als een maagmiddel, om eetlust te verwekken, de groote hitte van dit geneesmiddel is oorzaak' dat het niet veel gebruikt word.

Calmus-wortel. (Acorus Calamus. L.) Deze gemene wortel,, welke een fterke fpeceryagtige reuk, en bittere fcherpe fmaak heefc, is een overvioedige bewoonfter onzer flooten en trekvaarten. Wonder-is het, dac men deze zo gemeene en voorwaar uitflekende fpecery niet meer bezigt, immers bevat zy een overvloedige hoeveelheid wezentlyke olie, welke dezelve een uitnemend, opwekkend., prikkelend middel maakt, het welk in alle gevallen dienen kan, waar men verwarmende fpeceryen moet . bezigen. Deze wortel is vooral een zeer vermogend maagmiddel, zy breekt de winden , verfterkt de ingewanden, en neemt derzelver krampen weg, terwyl zy te gelyker tyd, als een oplosfend geneesmiddel, zelf in die gevallen word aangeprezen, waar de ingewanden, vooral de lever en milt, met verftoppingen bezet zyn. Triller^) zegt, dat deze wortel vooral den naam van radix nautica gekregen heefc., door zynen uicmuncenden dienst in het genezen der fcheurbuik. Dezelve Schryver tekent ook aan , dat de Tartaren geen water uit.de flooten drinken, dan wanneer hetzelve eerst door dezen wortel gezuiverd is.

De

(O Thefaur. Pharmac. p. 45.

Sluiten