Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

un KEELM. uit KELDER en KEUKEN. 1049

Hare pisdryvende kragt is reeds door riverius aangetekend , en door veele proeven naderhand bevestigd. Crantz pryst het extract tegen den kanker aan. De Hoogleeraar plenck zegt van dit middel, dat hy met de kervel in foepen afgekookt zeer veele verharde borften genezen heeft, wanneer hy tevens de kervel met lynzaad in melk gekookt tot .een pap uitwendig gebruikte. Ook had hy veele uitwendige ongemakken, die uit aambeijen ontftonden, als bloedvinnen, aderbreuken in den zaadftreng, fchurfcigen uitflag aan den aars, den bilnaad, en de gezwellen der trosklieren door het kervelfap genezen. Ook had hy het uitgeperfte fap der kervel, een tyd lang met wey gedronken , een der kragtigfte inwendige middelen ia de meeste huidziekten gevonden.

Venkel. (Anethum Foeniculum. L.) De venkel is een plant, welke als een aroma, zo wel by ons als in andere landen, by de fpyzen gebezigd word. De geheele plant, maar vooral de bladeren en het zaad, hebben een aangenamen, welriekenden zoeten reuk en fmaak, welke door het drogen vermindert. De wortel is minder geurig , dog is ils een uitftekend openend, oplosfend, en pisdryvend middel in een algemeen gebruik. Het zaad mag met regt onder de beste, verwarmende en windbrekende maagmiddelen gerekend worden, en is byna een algemeen geneesmiddel in alle langdurige hoesten, vooral wanneer zy uit een zwakXu 3 heid

Sluiten