Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 1057

meeste hedendaagfche Artzen nagevolgd, welke de fterkfte purgeermiddelen in deze ziekte met vrugt toedienen. De wormen, en vooral de lintworm, worden zelden dan door purgantia in den grond herfteld; alle kragtige fpecifica komen hier op neer. In wacerzugt, wanneer het geitel niet te zeer verzwakt is, heefc men gene zekerder middelen, dan de prikkelendfte purgantia. — Dewyl de purgeermiddelen het bloed naar de aorta defcendens bepalen, en in den onderbuik meer of min doen ophopen, heeft men in verftoppingen der (tonden het zekerlte uitwerkfel van deze middelen te hopen. 'Er fchiet nog overig, dat wy van de uitwerking der purgeermiddelen in koortfen en zogenaamde morbi acuti fpreken. In voorjaars- en winterkoortfen , welke meest van een oncftekingof zinkingagcigen aart zyn, heeft men zelden veel purgeermiddelen nodig ; het is genoegzaam den buik matig zagt te houden met zagte laxantia: dan niec zelden zien wy , dat vooral na flappe winters 'er in 't voorjaar, byzonder wanneer het warm en vogtig is, koortfen epidemisch heerfchen, welke met braking en fterke ontlastingen van een groene donkere ftof beginnen; deze onclascingen dient men vooral door zuure dranken, door zagte purgeermiddelen te bevorderen, om de oorzaak der ziekte , welke in een faburra quafi biliofa beftaat, te overwinnen. In den zomer of in hec najaar, wanpeer de rotcingaartige conjiitutk begint, zyn de purgeer-

Sluiten