Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 1059

hetzelfde door de aanhoudende prikkelingen , als de warme waterdranken door hec verflappen der fpiervezelen ; beide ontzenuwen zy de ingewanden, en leggen een grond voor mor bi chronici, vooral voor zenuwtoevallen, waaraan wy helaas zo veele menfchen zien zukkelen, door een langdurend gebruik van purgeerpillen en dranken, die zy ter wegneming hunner gewaande verftoppingen bezigen. Zy komen dus zeker niet te pas in zwakke, tedere en gevoelige geftellen, en vermeerderen ongetwyfeld de ziekten en toevallen uit deze oorzaak voortvloeijende. — Alle purgeermiddelen hebben een zekere fcherpte in zig , welke niet alleen een oncftekingaartige gefteldheid te weeg brengt in het deel zelf, waarop zy aanftonds werken , maar zy verfpreid zig ook over het geheele geftel. Hierom moet men de purgeermiddelen in alle ontftekingen niet alleen van het darmkanaal, maar zelf van alle andere deelen, zorgvuldig vermyden. Daar deze prikkeling vooral op de regte darm of intestinum rectum werkt, waardoor alle fcherpe ftof ontlast moet worden, blykt het dat purgeermiddelen nadelig moeten zyn voor die genen , die aambeijen hebben. Door de nabygelegenheid der deelen verfpreid zig de prikkeling der purgantia ook tot de blaas en urethra, en hieruic blykc het, dat men geenzints in een gonorrhaa virulenta , in een dyfuria en Jiranguria, die of door ontfteking, of door kramp, of eindelyk

Sluiten