Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io6a E. J. T. * THUESSLXK, GENEES-

rige zcrnerrrekking ocdpart, en dos een laseerend ik.fr! voorbrengt; hiervan daan deszeifs □»■ nemend nu: in kolykpynen en verftoppingen. In eenige gevallen van de hardnekkigfte krampko» ryken beeft zomtycs een grote liftoilwiil koud water, by tusfchenpozen gedronken, meer voordeel gedaan, {l^n alle andere. grnpPBBÉkkhii, In darmbreuken , welke met winden opgezet in den ring gekneld zyn, heeft dikwyls de uitwendige aanwending van kood water een reeds voorgefteide cpera. ik voorgekomen, en de break doen banen gaan.

Oikn. De oüen bevorderen alle de ontlasting, en houden den buik open , vooral komen zy te pas als laxantia, wanneer 'er in ce eerfte wegen vergiften of feberpe ftoffen aanwezig zyn, welker fcherpte eerst moet worden ingewikkeld; zy dienen ook voor temperende nrirkwfen van fterkere artzenyen.

De Zeep, en wel de witte Spaanfche zeep, is ten zeer goed laxans, vooral by kinderen.

Alle de zuoragrige en zoete nanvrugten, als pramen , kersfen , aardbeziën , abricofen, frambofen , hebben een buikzuiverende kragt, waaneer zy in een grote hoeveelheid genomen worden , vooral op een nugteren maag; zy fchynen dit vermogen zo wel aan 't zuur , dat zig met de gal vermengt, als aan haar zuiker te danken te beoben. Men noet hier omtrent bet gebruik der vrugten als laxantia aanmerken , dat men ze zelden of niet

ia

Sluiten