Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïö?4 E. J. f. a THUESSINK, GENEES-

werf het eenige en gereedfte middel; dan vooral koomt het hier te pas, kleine dog herhaalde giften van emetica toe te dienen. Zommige heden* daagfche Artzen zyn zo verre gegaan, dat zy braakmiddelen in bloedfpuwing hebben voorgefchreven, ik heb verfcheide malen bevonden den tartarus emeticus in grotere giften als zodanig zien toedienen, en ik moet waarlyk bekennen nimmer daarvan eenig kwaad gevolg gezien te hebben; het is ongetwyfeld dat bloedfpuwing niet zelden uit een krampagtige zamentrekking der vaten geboren word , en dat braakmiddelen dezen kramp wegnemende een gelyke circulatie door de longen bevorderen , en het bloed naar de oppervlakte des lighaams dryven: dog het is even zeker, dat deze ziekte uit een volheid van bloed voortvloeit, dat in de werking der braakmiddelen zelve het bloed naar de longen geperst word, en dus een dodelyke ftorting zoude kunnen veroorzaken. Kleine giften van braakmiddelen, die zeer krampftillende zyn en flegts walging veroorzaken, zyn uitnemende bloedftelpende middelen, en kunnen veilig in alle gevallen van bloedftorting gebezigd worden. Braakmiddelen zyn hevige middelen, en kunnen dus zeer ontydig gebruikt worden. In tedere, zeer aandoenlyke zenuwgeftellen, doen de braakmiddelen, voor** al wanneer zy herhaald worden, meer nadeel dan de purgantia; zy beroven de maag van haren natuurlyken flym, maken ze ongemeen gevoelig, en>

ge-

Sluiten