Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sn HEELM. uit KELDER en KEUKEN. xoH

de geneesmiddelen, welke de affcheiding der pis bevorderen» te bezigen: warm water, emollierende , krampftillende , en pynverdovende middelen zyn hier de regte diuretica.

In krampagtige toevallen , in opftyging , enz. zien wy altyd een byzondere wateragtige heldere pis, welke door een zamentrekking der bu:sjes van de nieren geboren word, deze Jympathifche aandoening kan men alleen door antifpasmodica wegnemen. Diuretica, vooral prikkelende middelen, komen dus niet te pas in die hevige ziekten , waarin de natuur toont dezen weg niet te willen kiezen; maar byaldien de ziekte .fchynt zig door de nieren te willen fcheiden, kan men de werking der natuur door de zagtfte diuretica marig aanzetten. De prikkelende diuretica moet men vooral vermyden in alle inflammatoire aandoeningen der blaas en nieren, in bloedwarering, graveel,en ook in de gonorrhaa virulenta, welke niet zelden , dog verkeerdelyk., door pisdryvende middelen het eerst word aangetast : wanneer 'er een flapheid dezer deelen, vooral der urethra aanwezig is, kaa men met vrugt balfamica aanwenden, welke door haare prikkeling de veerkragt te rug geven.

Wat nu de byzondere geneesmiddelen betreft, kunnen onze keukenmiddelen in de meeste gevallen voldoen; dan wy hebben geene middelen, die in de waterzugt en die ziekten, welke meer prik» keling vereifchen, genoegzaam beantwoorden -finZzz 3 tus-

Sluiten