Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 1083

tot deze order behoort, en min of meer in de huishouding gebezigd word, is de meekrap of Rubia Tinctorum L.; dan het gebruik is zo fpaarzaam by ons, dat wy ze hier bezwaarlyk noemen durven.

De klasfe der fyngenefia, die een overvloedig melkagtig fap by zig hebben, en die wy zo wel onder de amara, als onder de attenuantia befchouwd hebben , b. v. de paardebloemen, fcorzonera, cichorey, endivie, zyn ook diuretica.

Onder de klasfe der diadelphia van linn^eus én papilionacea van muruAv zyn de meeste planten pisdryvende , hiertoe behoren onze gewoond witte bonen, erwten en linfen.

Onder de hexandria monogynia vinden wy verfcheiden merkelyk pisdryvende planten, waaronder wy in de eerfte plaats de alliacea mogen ftellen , waarvan wy te voren reeds gefproken hebben. Hiertoe behooren nog de

Asperges. (Asparagus Sativus. L.) De toppen der asperges, welke wy tot voedfel gebruiken, hebben een fcherpte in zig, waardoor zy een aanmerklyke pisdryvende kragt bezitten ; deze kragt zal men dra bemerken , wanneer men deze toppen overvloedig gebruikt, het water is dan niet alleen (tinkende, maar ook in een veel groter overvloed. Men heeft daarom reeds lang de asperges (zeer ie onregt de kragteloze wortels) als een oplosfend, openend, en pisdryvend middel aangeprezen in Z z z 4 kcort-

Sluiten