Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioS4 E. J. T. a THUESSINK, GENEES-

koortfen, zinkingziekten, en in alle die gevallen, waarin openende en zagte pisdryvende artzenyen vereischt worden. Vooral zyn ze in graveel, fteen, en moeilyke waterlozing als voedfel aangeprezen. Juncker getuigt hiervan veel voordeel gehad te hebben in bloedvvarering, alhoewel anderen verzekeren , dat hierdoor deze ziekte veroorzaakt zy. Wat nu de gezondheid der asperges, als voedfel genomen betreft, moeten wy aanmerken, dat zy een middelzelfilandigheid tusfchen onze groentens en eetbare wortels uitmaken, dat zy de maag zo veel niet ver flappen, zo veel winden niet veroorzaken, en meer voedfel geven als de eerlten, en dat zy gemaklyker verteren, dog minder voedfel opleveren, dan de laatflen.

In de Apotheek bezigt men als fterke diuretica verfchillende balfems, als den balfamus Peruvianus, de Mecca, Tolutanus, Copaiva, enz,; dan wy kunnen deze gemaklyk misfen en daarvoor bezigen

De Terbentyn. Deze word verzameld uit de Pinus Laiix of lorkenboom , en ens uit warmere ftreken van Europa aangebragt; hec gebruik daarvan is zo algemeen, dac wy ze hier een plaacs kunnen geven. De gemeene tetbentyn, welke uic Straatsburg of Venetien word aangevoerd, is een balfem, welke een fcherpen, heeten, bitteren, aromatkken fmaak en byzonderen reuk heeft. Zy behoort by uitftek cot de diuretica , daar zelf door hec aanraken van terbentyn de pis een viokt-reuk aanneemt,

Sluiten