Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 1093

Ouden gebruikten ze veel uitwendig. Inwendig hebben zy een krampftillende en purgerende kragt.

De bloemen, welke een zwaren niet onaangenamen fpeceryagtigen reuk en fmaak hebben, worden als zagte antifpasmodica, emollientia, diuretica en diaphoretica in alle heete ziekten, koortfen, in opftygingen en beletting van behoorlyke uitwaasfeming, met vrugt gebruikt. De bloemen, in wey van melk of azyn getrokken, zyn byzonder dienftig in roos en huiduitflagen. Uitwendig bezigt men zé in pappen en afgetrokken in water, als krampftillende, pynverzagtende en weekmakende middelen, in.alle ontftekingen en rheumatieke pynen. Boerhaave zegt daarvan, dat zy waarlyk in alle hevige en langdurige ziekeen een algemeen middel zyn, en dat hy in het kreeftgezwel geen middel gevonden heeft, dan dit. In klysteren gebruikt , nemen zy de krampen der ingewanden weg, en bevorderen het vloeijen der Honden.

De conferf van vlier ontlast langzaam den buik, bevordert de uitwaasfeming, en neemt de hitte der koortfen weg. Boerhaave verhaalt een voorbeeld van een man , die over de honderd jaren ' oud geworden was en fiegts dagelyks hiervan een weinig nam, waardoor hy verfcheide befmetlyke ziekten ontweken was. De middenfte bast van vlier bevordert de waterlozing, en geneest zomtyds de waterzugt doqr een zagte uitwaasfeming

XIII. deel. Aaaa • en

Sluiten