Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 1097

haar zitplaats hebben, het zy ze in andere deelen ontftaan zyn. De natuur poogt zig door middel der expecloratie van de gekookte ftof te ontdoen. — Aderlatingen, zagte emollierende dranken, warm water, de damp van wateren azyn, byzonder ook kleine giften van ipecacoanna, voldoen uitnemend, wanneer de uitwaasfeming der longen en expeetoratie door koude belet is ; kleine giften van emetica, honing en azyn, zagte prikkelende amaro-falina komen te pas, wanneer de natuur zig doo-r de fluimlozing van afgefcheidene ftoffen in de longen zoekt te ontdoen. Wanneer 'er veel flym in de long is opgehoopt, die uit gebrek aan kragt der vaten niet kan geloosd worden, moet men prikkelende, opwekkende en balfamieke middelen bezigen: de damp van harst, terebentyn, enz. kan hier de plaats van de mastix, balf. peruv. en diergelyke bekleden. Dikwyls gebeurt het , dat na hevige ziekten, vooral na longontftekingen, de natuur eens dezen weg gewoon zynde, een menigte flym, die eindelyk etceragtig word, ontlast: dit toeval is dikwerf zeer moeilyk te genezen, dewyl men niet zelden in twyfel is, of deze ontlasting heilzaam en noodzaaklyk, dan fchadelyk is; veele teringen ontftaan alleen uit deze oorzaak, welke in den beginne gemaklyk hadden kunnen genezen worden, leder Geneesheer zy dierhalven hier tegen zeer op zyn hoede; vèrfterkende, vooral te gelyk oplosfende, bittere middelen, welke Aaaa 3 ook

Sluiten