Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lo$»S E. j. T. a THUESSINK, GENEES-

ook een weinig fpeceryagtig zyn, moeten bier gebezigd, en mee goede voedfels onderfteund worden, om de kragten weder te verkrygen ; dan hier verlaat ons wederom de keuken, wy moeten hier de Yslandfche mosch, de poiygala amara, de hedera terrestris, de conferva rofarum rubraruv.i en diergelyke middelen uic de Apotheek toe bezigen.

ZEVENDE AFDELING.

Van het gébruik der Niesmiddelen*

2<e!den gebruikt men thans in de Geneeskunde niesmiddelen , of zodanige geneesmiddelen , welke, door een onmiddelyke prikkeling op het neusvlies te maken, ten ciczing en fterker aficheiding van flym door dezen weg bevorderen. Zy zyn zeer goede afleidende middelen, cn hiertoe bezigden ze de Ouden. Door de prikkeling die zy maken , en daarop volgende niezing, geven zy een vryer omloop van vogten door de vaten van het hoofd, en losfen op deze wyze de verftoppingen der kleindere vaten op ; hiervan daan zyn zy in flym beroerte aangeprezen, faflammationes jerofas van het oog, rheumatieke hoofd- en tandpynen, zyn doorgaans met een droogheid der neus gepaard ; en hier kunnen de errhina van veel dienst zyn, en dikwyls deze ongemskken wegnemen, die naar geene

• an«

Sluiten