Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER, en KEUKEN. 1099

andere middelen wilden luisteren. Een polypus narium word dikwyls lang gedragen, zonder verder aan te groeijen, door hec gebruik van niesmiddelen. Aan den anderen kanc begrypc men, dat deze middelen in ophopingen van bloed naar het hoofd, en ontftekingaartige gevallen, niet kunnen gebruikt worden. Onze gewoone fnuiftabak is een zeer goed niesmiddel voor die geenen, welke 'er niet aan gewoon zyn; anders kan men Spaanfche, Portugefche of andere fnuif nemen: wanneer deze niet voldoen en geen prikkeling genoeg geven, kan men de thym, majolyn. origo, en zelf zomtyds een kleine hoeveelheid peper nemen; men zorge intusfchen maar, dat hier door geene ontfteking in het neusvlies , of gevaarlyke neusbloedingen ontdaan.

A GTS TE AFDELING.

Van de opftoppingen der Maandftonden, en de middelen om dezelve weg te nemen.

De amenorrhoza, of de beletting dier ontlasting, welke volgens een wet der natuur op zekere jaaren by vrouwen moet plaats hebben, is een ziekte, welke zo algemeen is , dat zy dikwyls de kundige hand des Geneesheers vordert. Dan deze ziekte vloeit uit zo veele oorzaken voort, dat men geenzints hier dezelfde genees middelen kan Aaaa 4 gs-

Sluiten