Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>iiqo E, J. T. a THUESSINK, GENEES-

gebruiken. De Ouden prezen verfcheide genees-, middelen aan , welke byzonder op de lyfmoeder zouden werken, om deze ontlasting voort te brengen, dan de hedendaagfche ondervinding heeft genoegzaam het onvermogen van alle deze middelen aangetoond. Wil men deze ziekte met vrugt te keer gaan, men moet de oorzaken daarvan wegnemen. Deze zyn dikwerf een algemeene fletsheid en zwakheid van het fpierT en vaatgeftel, waardoor de natuur niet in fhac is, deze afzondering te weeg te brengen. Dit zien wy vooral in zwakke, bleeke, waterzugtige vrouwen, die te gelyk tekenen van fcherpte der vogten hebben. Vèrfterkende , zamentrekkende, veerkragrgevende midr delen zyn hier de geneesmiddelen, waarvan men zig bedienen moer. Het yzer fchynt vooral, door zyn doordringende vèrfterkende eigenfehappen , hier den voorrang te verdienen.

Zomtyds doen zagte aromata, met yzer verbonden , een uitnemenden dienst. Dan de elektriciteit voorzigtig toegediend is de beste arezeny, waarop men het veiligfte vertrouwen kin, en deze mislukt zeer zelden, -r In zeer aandoenlyke en tot krampen neigende geftellen, is een krampagtige zamentrekking der vaten, vooral der lyfmoeder, een oorzaak der amenorrhxa, die wy zeer dikwyls ontmoeten. De opium , alle de krampftillende middeilen, en het warme bad zullen hier den meesten dienst doen. Een groote volbloedigheid, welke

niet

Sluiten