Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en IIEELM. uit KELDER en KEUKEN. 1103

dedigen: allen Hemmen daarin overeen, dat de Ve-v uus-ziekte door de kwik overwonnen word, door een byzondere kragt van dit middel op het Venusfmet. Het zoude verre buiten het bellek dezer Verhandeling lopen, indien wy hier wilden opgeven alle de wyzen, waarop men de kwik in alle de byzondere toevallen dezer ziekte toedient. 'Er is zo veel over dit Huk gefchreven, dat wy in nuttelooze verhalingen ieder ogenblik zouden vervallen. Ik zal hier dus alleen eenige algemeene aanmerkingen omtrent dit ftuk maken, In den (laat van metaal is het volftrekc kragteloos op het lighaam , het moet tot een Haat van kalk gebragt, of met een zuur verenigd worden, om met onze vogten zig te kunnen vermengen. De kwik is een algemeen prikkelend middel; in een grotere gift prikkelt ze de ingewanden tot ontlasting, dog in kleindere giften, word ze in de vogten opgenomen, en werkt dan byzonder op de tweede wegen, en het geftel der watervaten. De fpecifieke kragt der kwik in venerifche ziekte is door een ondervinding van veele jaren bevestigd ; dan de kwik werkt niet, dan wanneer 'er of een aandoening der geheele masfa van vogten is, of een open wonde, een plaatslyk gebrek, het welk egter een vrye gemeenfchap met de masfa der vogten heeft: in een eenvoudige gonorrhcea, ten minften in den ftaat van ontfteking, doet de kwik zeker veel nadeel , en is alleen dan toe te liaan, wanneer alle

onc-

Sluiten