Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i*o4 e. j. t. a thuessink, genees-

ontfteking verdwenen is, e„ flegts ulyft van eenige opflorping der fraetftof.

De bereidingen der kwik zyn zo menigvuldig, dac wy dezelve hier niec kunnen optellen. De besté en eenvoudigfte fa de kwik coc een eenvoudige kalk gebragc, 'c zy men die door wryving mee een gomageige zelfibndigheid, of door fcheiding, of nederpioffi te weeg brenge. De pillen van de kdinburgfehe Apoeheek , de Mercurius cinereutl en de gomageige mixtuur van plKNCK, fchynen boven andere den voorrang ee verdienen. Door een oplosfing der kwik in zuuren, word zy fcherper en doordringender, dog tegelyk ook fchade. yker voor hec lighaam. Intusfchen kan men niec lochenen, dac in zommige hardnekkige gevallen de zoeee kwik , en nog meer de fubliniaat van diensc geweesc zyn, wanneer de eenvoudige kalk gefaald had. Behalven in de Venus-ziekte is de kwik een allerdoordringendsc prikkelend en oplosfend middel, en als zodanig in verfchillende ziekten aangeprezen, als in buiks- en lever-verftoppingen, beleete nederzwelging, firophuhe, ftekeblindhe,d, huiduitflagen, opftoppingen der maanddonden, vuile zweeren, en zelf een kanker.

In zwaare en hevige krampen is dit middel by veelen hoog geroemd, als de tetanus, trismus watervrees en krampkoiyk. In verouderde rheu. mattsmi chronici bezigen de Engelfche Geneesheeren met veel vrugt de kwikmiddelen. In wormen

Sluiten