Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en IIEELM. uit KELDER en KEUKEN. 1107

zyn verfchriklyk, en zo bekommerlyk, dac zy niet zelden den dood ten gevolge hebben. Deze toevallen verfchillen naar mate van de deelen, waarin de fteen huisvest, de grootte deszelven, en zyne oppervlakte.

Wanneer de fteen in de blaas zulk een grootte verkregen heeft, dat hy niet door den weg der urethra kan ontlast worden, veroorzaakt hy een opvolging van allerelendigfte toevallen. Het eerfte toeval is een onaangenaam gevoel aan den mond der urethra , eerst na fterke beweging, dog naderhand toenemende, is 'er een gedurige neiging tot wacermaken,en de lyder loost flegts weinige droppen; de zieke met een volle ftroom waterende, ftopt de pislozing fchielyk, en de drukking, welke anders helpt, brengt hier geene verandering te weeg, een verandering van legging helpt gewoonlyk. Het water is zomtyds helder, dog meest met een flymagtig zetzel, het welk zomtyds met bloed vermengd is. De fteen groot zynde, is 'er altyd een dofte pyn omtrent den hals der blaas, en de prikkeling veroorzaakt dikwyls hevige persfingen en looze ftoelgangen. Alle deze. toevallen vermeerderen by fterke beweging en het paard ryden; en langzamerhand word de lyder zwak, afgemat , en door gebrek aan rust- geheel en al ziek, en word een prooi zyner ziekte, wanneer hy niet by tyds gered word. Intusfchen geven alle deze tekenen geene volkomene zekerheid van het

aan-

Sluiten