Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN, ing

zouden te weeg gebragt hebben. De nieren worden te veel bedtkc door de valfche ribben , zy liggen te diep en te veel bedolven in het vet, dan dac men met juistheid altyd de plaats van hec bekken der nieren zoude kunnen bepalen. Hierom zal een voorzigcig Heelmeester nimmer deze kunscbewerking ondernemen.

ELFDE AFDELING.

Van de Wormen.

D e wormen behoren tot die ongemakken, welke dikwyls zeer moeilyk te ontdekken, en, om de overeenkomsc der toevallen mee andere ziekeen, zeer ongemaklyk te onderfcheiden zyn. Dikwyls zien wy de wonderlykfte zenuwtoevallen , welke wy door geene gewoone zenuwmiddelen genezen kunnen, ophouden, nadat zig de nacuur van wormen onclasc. De wormen zyn vooral een toeval der eerfte jeugd : een zwelling der opperlip, knarfen der tanden in den flaap, duizeligheid , verduistering van het gezigt, met een groote verwydering des oogappels, ongeregelde eetlust, flymige en overvloedige ontlastingen, buikpynen , vooral omtrent den navel, worden voor de gewoone onderfcheidingstekenen gehouden , die deze 'ziekte kenmerken; dan veele dezer toevallen vind men by fcrophuJeufe kinderen , die geen wormen hebben.

Bbbb 3 De

Sluiten