Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN, ui?

wyl 'er voorbeelden voorhanden zyn, waarin die niet alleen in ronde wormen , maar zelf in hec uitdryven des liniworms, uitflekende- dientlen gedaan heefr.

In aarsmaden helpen de inwendige middelen zo veel niet als dj klysteeren, dewyl die onmiddelyk op derzelver zitplaats kunnen worden aangebragt. Warm water, waarin zuiker of honing ontbonden is, heb ik zelden in dit geval zien mislukken.

Men mag met regt de wormen onder de hardnekkige ziekten rekenen, welke niet alleen door gene huismiddelen, maar zelf door de vermogendfte artzenyen niet te verdryven zyn : de latere proeven met de Spigelia Anthelmïa en Marilandica, de Geoflrcea Jamaïcenfis, en Suiinamenfls belooven ons zekerder hulpmiddelen; dan de langdurige ondervinding moet die ftuk ook nog meer bellisfen.

De Varen of Polypodium Fiïïx mas, L. welke het fpetificwn van Madame nouffeu, in 1775 door den Koning van Vrankryk openbaar gemaakt, grotendeels uitmaakt, kunnen wy naauwlyks ontberen ; dewyl men niec ontkennen kan , dat dit het beste en veiligfte tot nog toe bekende middel tegen den lintworm is.

besluit.

Wy hebben dus zo kort mogelyk de hoofdziekten, welke zo wel uit- als inwendig in ons lig! Bbbb 5 haam

Sluiten