Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 1125

geen volflagen vreemdeling in de Materia Medica en Pharmacie is.

Ik begon den taak op het laatst van 't jaar 1774, maar zette denzelven met het begin van het volgende jaar fterker door, en ben daar mede tot heden voortgevaaren; met dat gevolg, dat de Regenten my fteeds hun genoegen getoond hebben over het voordeel, 't welk uit deeze inrichting voor het Godshuis ontftaat.

Ik zal de vryheid gebruiken een kleine fchets van dit voordeel hier nevens te voegen. Ik zal daar toe twee zesjaarige tydvakken bezigen : het eerfte gaat vóór de oprichting der Huis-Apotheek, loopende van 'cjaar 1769 tot 1774. Het tweede loopt over de jaaren 1775 toe 1780 , in welke deeze inrichting heeft plaats gehad (V).

Toen

O) Eerfte tydvak vóór de Tweede tydvak 11a de opoprichting der Hms-Apotheek, richting der Huis-Apotheek. 1769. aan Medicamenten ƒ443 - 3 - 1775. aan Medikamenten /n3 - iC

1770 370-13- 1776 ilfi-18.

l77r 377 - 5 - 1777. 7i- W-

1772. 551-14- 177": . 74- 1.

1773 f>44 - 8 - im' dis -12 -

1774. _____- _____ 601 -10 - j-yo" 3o3. 9 .

a7o - 1 -'

De onkosten der Huis-Apotheek waren in dk tweede tydvak aldus:

1775. f 62 -18 -

1776. . 136. -1-

1777- 104- 3-

1778. . 150- 7-

1779*. 198 -15 -

1780*.—— 236-12-

_ 888-16-

3983-13- 1758-17.

XIII. deel. Cccc Hier

Sluiten