Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 1127

De kleine voorraad van enkele Geneesmiddelen, waarvan ik my in gewoone gevallen bediene, beftaat in Manna, Senebladen', Rhabarber, lpfomzout, Cremor Tart ari, Ipecacuanha, Salpeter, Kina, Witte-Honing, Syroop, Alants- en Gentiaan-wortel , Carduus Benedictus, Centaureum minus , Trifolium fbrinum , Vlierbloemen, Gemeene- en Roomfche Kamillen-bloemen, Klaproofen, Azyn, Brandewyn, Witte- en Roode wyn, Gerflewater, Broodwater, Zoetemelk, Gekamdemelk, en de hui van dezelve.

Deeze middelen gebruik ik of enkel , of op eene gemakkelyke wyze zamengefteld, by voorbeeld :

één pint Gerflewater. twee oneen witte Honing. één once goede Azyn. één drachme Salpeter.

Dit is een vast voorfchrifc, bekend onder de naam van verkoelende Drank. A. één once Manna. één half once Senebladen. één drachme Salpeter.

te zamen met agt oneen regenwater in een tinnen kook-keeteltje eenige minuuten zachtjes gekookt, en daar na door een wolle lap doorgezygd. Dit is mede een vast voorfchrift, en word Laxeerdrank genaamd. B.

Cccc 2 één

Sluiten