Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n36 J. WILLEMSE, G z., GENEES-

gen. Dk voelt ieder Kundige. Wie anders zou zich zoo behelpen, als ik hec zoo noemen mag, gelyk ik hier gedaan hebbe. Ik moet bekennen, dat ik by hec ontdekken der zwakte op den elfden dag byna begon te wankelen, en dreigde tot de kina toevlucht te neemen. Maar de jonge jaaren , en de voorgaande gezonde gefteldheid der Iyderesfe aan den eenen kant, en myne drift om zulk een fterke proef te neemen als mooglyk was, aan de andere zyde , weerhielden my dien dag van dit plan, en ik deed alle moeite om haar tot het gebruiken van voedfel te overreeden.

Deeze Iyderesfe is nogthans de eenigfte niet geweest, by welke ik deeze proef genoomen hebbe. Verfcheidene anderen , doch welker geval minder gecompliceerd was, of die een waare pleuris, of eene zuivere galkoorts hadden, zyn langs denzelfden eenvouwigen weg geneezen geworden. Zommigen van deeze laatften moesten ter verfterking een gedeelte kina gebruiken, maar hoe dikwyls is dit het geval niet na zwaaré ziekten, in welke de lyders tot walgens toe, als 't ware, 'opgevuld zyn geworden met medikamenten van

dan, genoeg hier van. —.

TWEE-

Sluiten