Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïn HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 1137

TWEEDE P ROEFNE EMING.

Vier Catarrhi Rheumatici in drie Meisjes en eenen Jongen.

D eeze Meisjes waren oud, 9, 12, 12, en de Jonge 13 jaaren; hec jongde Meisje was minder gezond dan de drie overigen, fchoon de drie laatften door de ziekte zwaarder werden aangecasc dan het genoemde meisje. Zy werden allen genoegzaam gelyktydig ziek. De twee oudfte meisjes moesten ten tweedenmaal de ipecacuanha gebruiken, aleer ik de perfpiratie op de huid geregeld zag voortkomen en aanhouden. De twee anderen , hec jongde meisje en de jonge naamlyk , hebben flechts éénmaal die middel genoomen. Daarna hebben zy allen den laxeerdrank, B., nog tweemaal moeten gebruiken, (jen minden een gedeelte van denzelven) ter oorzaake van den grooten voorraad van flym en gal, welke in de eerfte wegen huisvestte. Voor het overige hebben zy niets dan vlierthee, gerst- of broodwater met zuiker of witte honing, gedronken. De jonge verlangde zeer naar gekarnde melk, welke ik hem met honing of zuiker gemengd, toeftond.

Op deeze wyze zyn zy volkomen herfteld geworden.

Ter zeiver tyd werden verfcheidene anderen, ik

meen

Sluiten