Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ifj8 J. WILLEMSE, G. z., GENEES-

meen wel tot twaalf, door enkelvouwige Rheumatismi overvallen, welken allen ik niets anders heb laaten gebruiken dan het julapiutn A. en vlierthee tot hunnen gewoonen drank, ik droeg echter zorge, dat zy te bed bleeven, en indien 'er door de verheffing van de koorts met den avond te veel hoofdpyn by kwam, liet ik hen een voetbad neemen, en daar na terftond zuurdeesfem aan de voeten leggen, waardoor zy meestal ongemeene verligting gewaar wierden.

DERDE PROEFNEEMING.

Een Catarrhus ad lntestina delatus, in een Meisje van 14 jaaren.

Ik had by deeze Iyderesfe alle de tekenen van eenen Catarrhus Rheumaticus. De ziekte-doffe werd reeds den tweeden dag op de darmen geworpen , en veroorzaakte eene fterke diarrhoea, verzeld met pynlyke krimpingen. Dit verfcbynfel hield verfcheidene dagen aan, wordende eindelyk niets dan flym met eenig bloed gepaard uitgeworpen, blyvende de huid beftendig droog, terwyl de koorts met den avond telkens vermeerderde.

Ik tragtte wel door een herhaalde gifte van de ipecacuanha een motus perverfus in de darmen te wege te brengen , maar myne poogingen waren vruchtloos. Ik gaf rhabarber met Arabifche gom,

dan

Sluiten