Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELIM. ujt KELDER en KEUKEN. 1143

Arabifche gcm in drie reizen gebruiken. Hiervan had zy dien dag twee zeer goede afgangen, van vaste ftoffen. Dit middel heeft zy eenige dagen daarna nog éénmaal gebruikt , om dat zy ie hardlyvig was. Vervolgens is zy zeer wei gebleeven , en den vierentwintigflen dag door my ontflagen.

VIERDE P RO E FNE E MING.

Eene Fcbris biliofo-putrida, in eene Vryster van 24 jaaren.

Zoo ooit de duidlykfle tekenen van bedorvene gal in den omtrek der maag huisvestende aanwezig waren, het was gewisfelyk by deeze behoeftige Vryscer. Van daar, dat ik by myne eerite komst tot de ipecacuanha moest befluiten, welke ik den volgenden dag herhaalde, om dat de Iyderesfe door de eerfte dofis niet genoeg verligt was. De tweede had naar boven en beneden zoo fterk gewerkt , dat ik niet geraaden vond meerdere laxantia te geeven. De koorts ondercusfehen werd hevig, en vermeerderde dan nog met den avond aanmerkelyk. De tong werd droog en bruin, 'er kwam een zwart beflag aan de tanden en lippen; de Iyderesfe raaskalde geftadig; zy was fteeds droog van huid , ondanks zy zeer veel dronk: zy had daaglyks meer dan eens ontlasting.

Dddd 2 van

Sluiten