Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii5o J. WILLEMSE, G. z., GENEES-

ziekte vier lood manna gebruikt, om dat hy zedert twee dagen geene ontlasting gehad hadde.

Ik zoude byna vergeeten hebben te melden, dat ik hen des morgens en 's avonds een dampbad voor de long liet gebruiken , betraande in een wyden kom, waarin, op een goed deel vlierbloemen en bruinen honing, kookend water werd gegooten , welker damp vervolgens door den open mond werd ingeademd, zynde het hoofd over de kom zoo lang gedekt met een wollen deekentje. Dit deed hen ongemeen veel dienst, wyl zy telkens na die dampbad gebruikt te hebben, veel gemaklyker ademden.

ZESDE PROEF NE E MI N G.

Een hevig Roodvonk, in drie Meisjes van ïa, 14 en 17 jaaren.

Onder de veele gevallen van roodvonk, welke ik gehad hebbe, en waar in ik de Apotheek zoo weinig als my mooglyk was gebruikt hebbe, zal ik 'er te deezer plaatze van drie verllag geeven; als hebbende tot opzettelyke proeven gediend, om alles zoo veel mooglyk met de keuken of de zoogenaamde Huis-Apotheek aftedoen.

Ik zal deeze drie gevallen, kortheidshalve, en om dat ze volmaakt met eikanderen gelyk Honden, tot één brengen: te meer, daar de uickom-

ften,

Sluiten