Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 1151

ften, buiten de zuchtige zwelling in eene van de drie, by allen even gunftig geweest zyn.

Alle drie waren meisjes van gezonde geftellen: de oudfte was reeds geregeld. Zy werden niet gelyktydig, maar eenige dagen na den anderen,door de ziekte aangevallen. Deeze begon met pynlyke zwelling in de keel, zoo dat het zwelgen wel dra moeilyk werd. De tonfilla zetteden zich aan beide zyden tot halfronden , en maakten een punt van aanraaking in 't midden van de keel: onder en boven zag men Hechts eene kleine opening, wordende de boven fte meerendeels door de gerelaxeer* de uvula gefloocen.

'Er was by alle drie eene geftadige koorts, die met den avond vermeerderde , wanneer de keel ook fcheen te verergeren. Zy hadden grooten dorst , zwaare hoofdpyn en walgingen , de huid bleef droog , de tong was by de twee oudften reeds den tweeden, en by de jongfte den derden dag met eene geelachtige korst bedekt, en zy hadden allen eenen bitteren fmaak in den mond.

By de jongfte kwam het uitflag een dag vroeger dan by de twee anderen, alwaar ik hetzelve den derden dag zag te voorfchyn komen: van daar, dat de jongfte eerder verligting in de keel gewaar werd. Dit toch, op dat ik dit in 't voorbygaan hier aanmerke, is my in 't beloop deezer ziekte voorgekomen in verband te ftaan: hoe eerder uitflag, hoe eerder verligting in de keel.

AI-

Sluiten