Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 1155

't aangezicht eenige vervelling, onder de gedaante van meelachtig fiof, 't welk de huid dekte, zich te vertoonen. Dit reekene ik het begin van het derde tydperk. De tong werd aan de randen vochtig en natuuriyk rood: men zag, naar maate de korst verdween, en de papillce bloot raakten, dat deeze laatlten, als 'c ware, eenigzins gerelaxeerd en verheven zich vertoonden. Dit had ik by anderen ook waargenoomen. Van daar , dat deeze kinderen over pynlykheid aan de tong klaagden. Ik liet daarom een mondfpoeling van vlierbloemen en roode roozen, met water getrokken, en een weinig witten honing bereiden ; en dit voldeed aan myn oogmerk.

Thans begonden zy om eeten te vraagen, waarom ik haar gekarnde melk, met zuuring, krenten en brood gekookt , liet toedienen. De vlier-thee verveelende , dronk de eene hui van gekarnde melk met zuiker; eene andere had liever thee, en de derde vond fmaak in imperiaal• water. Het verfcheelde my niet, en daarom ftond ik het gereedelyk toe, als zy Hechts het bed hielden, wyl de ondervinding in deeze ziekte, als ze hevig is, my verfcheidene reizen geleerd hadde , dat niets nadeeliger is, dan dat de lyders fchielyk het bed yerlaaten en zich in een koeler athmospheer, al is het zelfs de buitenlucht niet, begeeven (c).

De

fe) Ik verzoek dat men liet te bed houden deezep kinderen, ia dit derde Tydperk, zoo gelieve te verltaan,

aar

Sluiten