Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 1163

Den volgenden nacht fliep hy wel vier uuren achter een, en fcheen dien dag veel bedaarder dan te vooren. Hy at nu alles, wat hem gegeeven werd. ordentlyk op. De aalbesfen, framboozen, komkommers, bleeven zyne gading, en du alles bekwam hem zeer wel. Hy liet nu het koude bad dag en nacht op het hoofd blyven, en over dag was hy zeer ftU, kunnende men duidlyke tekenen van verbeetering by hem befpeuren. c Na de vyfde week kon men hem gerustlyk uit zyn verblyf laaten gaan. en op de plaats laaten wandelen, naardien men van zyne hevige krankzinnigheid weinige overblyffels meer vondt. Hy wist niets van al het geene 'er voorgevallen was: alleen fcheen hy merklyk zwakker te zyn dan voor dit toeval , wyl hy telkens van moedeloosheid klaagde. De groote graagte tot de vruchten begon nu geheel te wyken, en hy verkoos nu meer vaste fpyzen. Hy werd vervolgens in weinige weeken volmaakt gezond van ziel en ligchaam, en heeft tot hier toe dit toeval niet weder gekreegen.

Hiermede moet ik myne Proefneemingen eindigen. Ik zou 'er een aantal anderen kunnen hebben bygevoegd, die wel bewyzen zouden, dat de Apotheek merklyk kan verkleind worden, en dat men het, als men onkosten wil of moet fpaaren. waarlyk met zoodanige middelen, die in de keuken kunnen bereid worden, in zommige gevallen,

vry

Sluiten