Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

VAN DEN MENSCH.

Vf' r' een voo^echt heeft de

, , , 7 v, Mensch boven andere Schepzelen der A?rde? "

Antw De Mensch heeft boven rndere Schoeien der Aarde d,rrin een groot voorred t, d^ er Zyn konfb- geVQrmd y

Vrmesn*reMy*J 9* onfterflykè Ziel huisvest^ Vi. o. w-t is de Ziel des Meofchen?

•t tST^?* 18 drt weezen in denMensck, ^™}}Jenken' cn gewaarworden kan

beiTlmd?^'"06.1'5 de MenSch bekwaam e11 Antw. De Mensch te en *«/ door zyn en deszelfs rechte aanwending (&e* J^™*) Weeds i^r, en door zvnen vryen

V,? w 6Cf en 7Ster in 'c worden. Vi. 4. Wat komt hem d??rby te hulpe?

lrr^W' yne £il?en ' Verbeeldings-

« hïfpe k^.GdieUgen ZuIkn hem tob*

& Vr.

Sluiten