Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ML 1 van de Heilige Schrift.

Vr. 25. Wat verftaan wy door de Heilige

Schrift ? 'ö

m Antw. De Heilige Schrift is die verzame-

Hng van Boeken, waarin ons geleerd wordt hoe God zich aan de Menfchen nader geopenbaard, dat is, het geloof aan hem en de Aanleiding tot zyne verè'ering onder een erooc deel der Menfchen bevorderd heeft/ Pf. CXLVn. vs. 19, 20. He.br. I. vs. 1, 2. Nadat God eertyds menigmaal en op menigerley ■ wyze tot de Vaders gefproken heeft door de 'Pr&pneeten; zo heeft hy ten laatften in deeze dagen \m> de Jaatere tyden) tot ons gefproken door den Zoon.

Vr. 26. Wanneer en in welke Taal zyn de Boeken der H. Schrift gefchreeven?

Antw. De byzondere Boeken van onzen Bybel zyn op verfchillende tyden voor en na* Christus geboorte in de Hebreeuwfche en Griekfche taal gefchreeven; oin ze dus alle wel te verdaan, daartoe wordt menigvuldige kennis verëischt.

Vr. 27. Hoe heet het ééne deel des Bybels, en hoe worden deszelfs Opftellers genoemd?

Antw. Het ééne deel des Bybels heet het Oude Teftament, dat is, Boeken, die ten tyde der oude gefleldheid van den Godsdienst gefchreeven zyn, en deszelfs opMellers worden Vropheeten genoemd, dat is, Mannen van God A 4 ver-

Sluiten